Derfor skal du være medlem af Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn

Det er mere end 130 år siden, at Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn blev stiftet, og vi er dermed en af de ældste organisationer i kommunen. Der er sket rigtig meget i Lyngby – alene igennem foreningens levetid, og i dag er Kongens Lyngby en af de stærkeste handelsbyer i Danmark med mere end 20.000 daglige kunder. Den position vil vi gerne bibeholde, men det kræver både optimal infrastruktur, markedsføring og branding af byen, og at rammerne er i orden(andre?), for ikke at nævne det vigtigste parameter – et aktivt og initiativrigt handelsliv, der i fællesskab arbejder for, at Kongens Lyngby er ’et kongerige for de handlende’.

Vi arbejder for at skabe de bedste forudsætninger for handelslivet

I Handelsforeningens bestyrelse er alle frivillige. Vi arbejder indenfor vidt forskellige erhverv i Kongens Lyngby, men vi har alle den samme interesse – at skabe vækst, de bedste rammer og optimale forhold at drive erhverv i, såvel som at være handlende i. Vi varetager de erhvervsdrivende interesser. Og det gør vi på flere måder.

Et tæt samarbejde med kommunen

Vi er detailhandlens- og de mindre erhvervsdrivendes repræsentant i forhandlinger med Kommunen og Erhvervsråd om planlægning af fremtidens Kongens Lyngby i forhold til handel og byudvikling.

Herudover arbejder vi for et stærkt samarbejde mellem detailhandel og kommune. Det har blandt andet resulteret i fire årlige og fælles inspirerende By- og Handelslivsmøder, hvor vi adresserer udfordringer, inspirerer med ny viden og giver plads til at netværke med andre erhvervsdrivende i byen.

Ansættelse af en Citykoordinator

Samarbejdet har desuden resulteret i en fælles ansættelse af en Citykoordinator, Line Barklund, i 2018 med det formål at gøre Kongens Lyngby til en endnu mere spændende og levende by, som summer af liv, aktiviteter og fællesskab.

Allerede i 2018 og 2019 har Line været med til at skabe mange flere aktiviteter og oplevelser i byen, samt gøre de eksisterende aktiviteter endnu bedre – f.eks. blev Liv i Lyngby 2018 en fantastisk succes med rekordmange mennesker i byen. Og i 2019 blev den landsdækkende videnskabsfestival, Forskningens Døgn, åbnet i Kongens Lyngby af Kronprinsesse Mary og tidligere erhvervsminister, Tommy Ahlers. Kongens Lyngby blev den by, som havde flest aktiviteter i forbindelse med Forskningens Døgn og er blevet et forgangseksempel for andre kommuner.

Det er alt sammen noget som styrker Kongens Lyngbys image, og gør det nemmere at tiltrække besøgende, turister, beboere, virksomheder til byen og handlende til byens butikker.

På sidste side kan du se, hvilke spændende aktiviteter der allerede ligger i kalenderen for 2019.

I 2019 ønsker vi at styrke indsatsen yderligere

Vi vil gerne styrke kommunikationen til- og dialogen med jer – vores medlemmer – samt sikre os, at vi får formidlet alle de gode historier og aktiviteter, der foregår i Lyngby. Derfor har vi pr. 1. maj ansat en kommunikationsmedarbejder, Lise Marie Lagoni, i Handelsforeningen. Lise Maries job består i at sikre et flow i kommunikationen til vores medlemmer og til omverden. Samt at understøtte Citykoordinatoren, såvel som bestyrelsen i deres arbejde. Herudover kommer Lise Marie til at udvikle de medlemsfordele, der er ved at støtte op om Handelsforenings arbejde som medlem. Der er allerede spændende arrangementer på tapetet for efteråret 2019, som du kan læse mere om her på Handelsforeningens hjemmeside. 

Close Menu