Handelsforeningens bestyrelse

Suppleant

Bogholderi

Steffen Hindkjær
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn
Gl. Lundtoftevej 1B (c/o Det Grønne Område), 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 70 20 95 01

Sekretær

Lise Marie Møller Lagoni
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn
Gl. Lundtoftevej 1B (c/o Det Grønne Område), 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 31131781

Revisor

Att.: Stats.aut. revisor Aage & Poul Holm
Arne Jacobsen Rustenborgvej 7 A, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 81 00