Handelsforeningens bestyrelse

 

Sekretær og forretningsfører

 

Anne Viit
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn
Gl. Lundtoftevej 1B (c/o Det Grønne Område), 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 31131781

Revisor

 

Att.: Stats.aut. revisor Michael Bo Andersen, MBA Revision ApS

 

Lyngby Hovedgade 54 A, 1. sal

 

Tlf. 31313667